Od baždarenja ( prvi pregled ) i pravilne ugradnje kalorimetara umnogome zavisi i ispravan rad uređaja. Pravilan način postavljanja sondi i samog kalorimetara može uticati na prikazivanje i očitavanje potrošnje. Metaling plus osim ugradnje vrši i očitavanje potrošnje energije za svoje korisnike. Veoma često se desava da se zbog nestručne montaže dobijaju neprecizni podaci o merenjima i potrošnji. Zbog toga je veoma važno da se za ove poslove obratite instalaterima sa iskustvom na ovim poslovima.

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas