Seizmički blokadni ventil.

Seizmički blokadni ventil.

 

Seizmički blokadni ventil je sigurnosni ventil za gasne instalacije. Ventil reaguje na zemljotres i sprečava dotok gasa u instalacije koje mogu biti oštećene tom prilikom. Njegovom ugradnjom smanjuje se mogućnost pojave požara ili eksplozije kao i ljudskih i materijalnih žrtava u slučaju curenja zemnog gasa. 

Njegova ugradnja u inostranstvu je obavezna kod svih velikih objekata koji podležu ozbiljnom osiguranju, odnosno osiguravajuće premije su neuporedivo više ukoliko ovakav ventil nije ugrađen. U Srbiji je za sada ugrađen u malom broju objekata između ostalog na objektu skladišta firme „Pro Team“ u Dobanovcima

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas