Sistemi za daljinsko očitavanje kalorimetara

Sistemi za daljinsko očitavanje kalorimetara

Sistemi za daljinsko i lokalno očitavanje kalorimetara - merila toplotne i rashladne energije. Naša firma bavi se projektovanjem, izradom, isporukom i ugradnjom kompletnih sistema za merenje i daljinsko ili lokalno očitavanje utroška toplotne i rashladne energije. Sistem obuhvata instalaciju merila utroška toplotne i/ili rashladne energije za grejanje i hlađenje i sistema za lokalno ili daljinsko očitavanje podataka sa merila. Obim usluge zavisi od zahteva kupca odnosno korisnika.

Kod daljinskog očitavanja primenjen je sistem za očitavanje merila preko VPN/GPRS mreže sa GSM karticama. Za tu svrhu se u objektu ugrađuje elektroorman sa potrebnom opremom i električna instalacija koja povezuje sva merila sa opremom za očitavanje.

Za razliku od sistema za daljinsko očitavanje, kod lokalnog sistema se podaci sa merila prebacuju direktno na računar koji se nalazi u istom objektu ili u blizini. Pogodan je za objekte sa velikim brojem merila.

 

Kontakt telefon: 011/2883997, 2887753

mejl: office@metplus.co.rs

 

 

 

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas