Gasni kombinovani zidni uređaji sa laminarnim rezervoarom od 20 litara, za pripremu potrošne tople vode i grejanje 8,9 – 36,9 kW

Gasni kombinovani zidni uređaji sa laminarnim rezervoarom od 20 litara, za pripremu potrošne tople vode i grejanje 8,9 – 36,9 kW
Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas