Delitelji toplote

Delitelji toplote

Dozvolite da Vam predstavimo novi način obračuna individualne potrošnje grejanja pomoću sistemaBrunata.

Brunata d.o.o. je u vlasništvu Brunata International A/S iz Danske osnovane 1917. godine. Brunata je jedan od najvećih svetskih proizvođača merača za individualni obračun potrošnje toplotne energije.

Upotreba Brunata Futura+ delitelja i termostatskih ventila donosi značajne uštede za stanare, u proseku od 20-35% u odnosu na "stari" način obračuna (prema m²).

DUPLO DUŽI VEK trajanja od konkurentskih proizvoda. Svi delitelji na tržištu imaju rok trajanja od 10 god. Mi Vam nudimo delitelje koji traju 20 godina.

NAJTAČNIJI DELITELjI na tržištu. Mi Vam jedini nudimo delitelje koji mere samo toplotu koja dolazi iz sistema daljinskog grejanja. Uticaj sunca, klime ili peći ne ulazi u izmerenu potrošnju.

MERENjE TOKOM 365 DANA U GODINI. Za razliku od konkurentskih proizvoda, delitelji Brunata mere tokom čitave godine. Ne morate da brinete da li će sezona grejanja početi ranije, ili će se prudužiti. Naši delitelji će izmeriti potrošnju, i dobićete pravednu raspodelu potrošnje toplotne energije.

UGRADNjA I NA OBJEKTIMA SA DVOCEVNIM SISTEMOM – Delitelji se za razliku od kalorimetara mogu ugraditi i u sistemima dvocevnog grejanja tamo gde vertikale prolaze kroz stanove.

Pri ugradnji delitelja na grejna tela smanjuje se potreban prostor za ormane za kalorimetre, u hodnicima i stepenišnom prostoru što dodatno smanjuje troškove investicije i u radu i u materijalu.

Merenje i očitavanje potrošnje vrši Brunata daljinskim putem i dostavlja toplani. Dobijate i mogućnost praćenja potrošnje energije putem interneta. Brunata je ovlašćena od strane „JKP beogradske elektrane“ da može da se bavi ugradnjom, očitavanjem, obradom i slanjem podataka sa delitelja.

METALING PLUS d.o.o. od 2012. godine ima ugovor sa firmom Brunata d.o.o. da u njeno ime može vršiti ugradnju, očitavanje i servis delitelja toplote

 

Molimo Vas da nam se za sve potrebne informacije slobodno obratite.

Prospekti

Merna oprema - Brunata - pdf icon

Merna oprema - Brunata - porspektpdf icon

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas