Toplotne pumpe i solarni sistemi

Postoji više sistema za korišćenje geotermalne enrgije. To su toplotne pumpe: zemlja –voda, voda-voda, vazduh – voda. U zavisnosti od vrste sistema, kvaliteta opreme i kvaliteta ugradnje za 1kW uložene elktrične energije najčešće se dobije 3-4kW toplotne energije. Najbolje rezultate daju kod niskotemperaturnih sistema grejanja i hlađenja kao što su podno, zidno i plafonsko grejanje i hlađenje , fan-coill uređaji, priprema tople sanitarne vode mada pozitivne rezultate daju i kod kombinovanih sistema sa radijatorskim grejanjem. Veoma često se koriste u paketima sa solarnim sistemima. Obavezno je kao rezervu instalirati dodatni energent kao podršku sistemu u ekstremnim uslovima.

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas