Kotlovi i peći na pelet i pelet sistemi


 • Trajnožareći kotao na čvrsto gorivo i pelet.
 • Savremena konkstrukcija i dizajn.
 • Tropromajni sa dvostrukim zidom i vodom hlađenom rešetkom.
 • Odlično izolovan mineralnom vunom.
 • Koso ložište, velika gornja vrata za loženje.
 • Laka ugradnja gorionika na pelet na donja vrata.
 • Bočni i zadnji otvor za čišćenje + češalj za rastresanja goriva/pepela.
 • Vrata za dovod vazduha i dimna klapna.
 • Regulator i cev za odvod dimnih gasova.
 • Šamotna opeka.
 • Otvori za termički osigurač.

VRATIMO SE KVALITETU UZ NAJPOVOJLNIIJU CENU

KUPUJMO KVALITETNO DOMAĆE!!! OBNOVIMO SRBIJU!!!

Narudžbu možete izvršiti:

Telefonom: 011/288-3997, 288-77553, 304-6780

Faksom: 011/347-2398

E-mail: office@metplus.co.rs

Plaćanje: virmanski, gotovinski, čekovima građana

Prospekti

Ferroli kotlovi na čvrsta goriva - pdf icon

Ferroli pelet gorionik sun-p7 - pdf icon

Rezervoari za pelet Maulwur - pdf icon

Unicom detektor nivoa - pdf icon

Uputstvo kotao na pelet 20kw i 12kw - pdf icon
Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas