Kosi prirubnički regulacioni ventili od sivog liva DN50 do DN200 sa priključcima za merenje i balasiranje

Kosi prirubnički regulacioni ventili od sivog liva DN50 do DN200 sa priključcima za merenje i balasiranje
Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas