Kompresiona poluspojnica za bakar Cu

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas