Cu Kolena dvodelna I jednodelna od 15/45o do 35/45o

Cu Kolena dvodelna I jednodelna od 15/45o do 35/45o

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas