Korisnicko upustvo

Prva informacija koju svaki korisnik mora da proveri jeste: Da li je izvršen prvi pregled ( tkzv. baždarenje ) merača toplote – kalorimetra? To se utvrđuje tako što se na samom kalorimetru proveri da li su zalepljene markice – žigovi.

Na sva dodatna pitanja, rado ćemo vam odgovoriti kontaktirajte nas