Grejanje


CL-27web
                  9135Merna, regulaciona i sigurnosna oprema

 • Termostati,
 • Manomentri,
 • Manometarske slavine
 • Termometri u čauri, pravi I ugaoni,
 • Termomanometri
 • Nalegajući termostati,
 • Dupli kotlovski termostati
 • Ventili sigurnosti navojni, od ½“ do 3“,
 • Ventili sigurnosti prirubnički, sa tegom I oprugom
 • Termometar aksijalni,
 • Regulator promaje ¾“
 • Automatski dopunjači sistema ½“
 • Automatski odvazdušni ventili
 • Ekspanzione posude za grejanje, vodu i solarne sisteme
 • Termička zaštita kotla
 • Zaštita hladnog kraja kotla,
 • Delitelji toplote,
 • Kalorimetri
 • Reducir pritiska za vodu 1/2“ do 2“

Prospekti

 

Pogledajte još...

Podno i zidno grejanje i hlađenje

 • Oventrop oprema za podno i zidno grejanje i hlađenje,
 • Regulacioni setovi za podno grejanje za površine od 85m2 do 200m2
 • Termostatski ventil i termostatska glava sa elektronskim nalegajućim senzorom  i obilaznim i/ili trokrakim podeonim ventilom
 • Podna izolacija – ploče za podno grejanje različitih visina podloge (varijante pogodne za objekte koji se rekonstruišu).
 • Ploče za mokru i suvu ugradnju.
 • Ivične dilatacione trake,
 • Dilatacioni profili za fuge
 • Aditiv za cementnu košuljicu
 • Vezice
 • Zaštita za prolaze
 • Pex i Pex-Al-Pex cevi i spojni pribor fi18 do f 20 mm
 • Ormani za podno grejanje, ugradni i nadgradni
 • Niklovani razdelnici i sabirnici sa protokomerima ( 2 -12 krugova )
 • Regulacioni ventili ravni i kosi sa mogućnošću predpodešavanja položaja
 • Spojnice za presovanje i spajanje u podu
 • Elektrotermalni pogoni – aktuatori

 • Oventrop Unibox setovi za mala podna grejanja,
 • Oventrop Unibox setovi za kombinovana grejanja, radijatorsko/podno

 

Prospekti

 

Pogledajte još...

Oprema za kotlarnice i podstanice

Kotlovi  na pelet, čvrsto i tečno gorivo, gasni i električni kotlovi

 • Kotlovi na čvrsto gorivo (Trajnožareći kotlovi – koso ložište, kotlovi sa ravnim ložištem)
 • Kotlovi na pelet (drvni i agro pelet)
 • Kombinovani kotlovi sa ravnim ložištem i bojlerom
 • Kotlovi na naftu i gas
 • Liveni kotlovi
 • Standardni električni kotlovi od 12-36kW  
 • Električni set (blok) kotlovi od 6-24kW
 • Vaillant eloBLOCK VE električni zidni set kotao 6-24 kW

Dimovodi za kotlove na pelet

Metaling plus proširio je svoju ponudu dimovodnim cevima za peći i kamine na peletizrađenim od hladno valjanog lima debljine 1,0 mm. U programu su dimovodne cevi, dimovodna kolena, dimovodne završne kape i sav ostali pribor za dimovode za peći i kamine na pelet. Svi delovi i dimne cevi imaju silikonske gumice zbog spečavanja povrata dima. Dimenzije dimovoda su f80 mm i f100mm. Dimovodne cevi i elementi zaštićeni su bojom otpornom na temperaturu do 200°C. Dimovodi su vrhunskog dizajna. Sve potrebne elemente imamo na stanju.


  Cirkulacione pumpe

  • Cirkulacione pumpe za sisteme centralnog i daljinskog grejanja
  • Cirkulacione pumpe za podno grejanje
  • Pumpe za sanitarnu  - potrošnu toplu vodu
  • Pumpe za sisteme hlađenja i klimatizacije
  • Pumpe za solarne sisteme
  • Grundfoss ALPHA, MAGNA, UPS
  • Wilo – Star RSB ,Star RS (25/4, 25/6, 30/4, 30/6)
  • IMP
  • DAB
  • Holender i zaptivači R1“ i R5/4”


  Ostala oprema za kotlarnice i podstanice

  • Razmenjivači toplote
  • Rezervoari za vodu I laka goriva
  • Omekšivači vode I hidroforske posude
  • Bojleri za pripremu topple sanitarne vode
  • Akumulatori toplote
  • Razdelnici I sabirnici,
  • Hidrauličke skretnice, odvazdušni lonci
  • Danca,
  • Uljni filteri, ventilacione kape za rezervoare
  • Mehanički pokazatelji nivoa tečnosti

   

   Prospekti

    

   Pogledajte još...

   Armatura za grejna tela , podstanice i kotlarnice

   Navojna armatura od mesinga i bronze za instalacije grejanja i hlađenja i prateći pribor

   • Loptasti ventili sa i bez holendera ½“-3“,
   • Mini loptasti sa leptir ručicom ½“ – 5/4“,
   • Mesingani zasuni ½“-3“,
   • Slavine za PiP ½“-1“,
   • Prestrujni ventil
   • Razdelnici i sabirnici sa i bez integrisanih ventila,
   • Ugradni i nazidni ormani za razdelnike i sabirnike;
   • Zavšni komad razdelnika i sabirnika
   • Zavšni komad sa lončetom, slavinom za PiP 1/2” I termometrom
   • Nosač za razdelnike
   • Mešni ventil
   • Oventrop ručni i termostatski radijatorski ventili  svih tipova i sav pribor oko grejnih tela;
   • Oventrop regulacioni - balansni ventili za uravnoteženje protoka, pritiska i temperature, 
    • Mesingani ravni navojni od     DN15-DN40,
    • Bronzani kosi navojni od            DN10 do DN65,
    • Regulatori diferencijalnog pritiska DN15-DN50 od mesinga ili bronze
    • Regulacioni ventili sa automatskom regulacijom protoka DN15-DN40
    • Četvorokraki regulacioni ventili
   • Oventrop manometaske slavine
   • Oventrop nepovratni ventili i nepovratne klapne 3/8“-2 ½“,
   • Oventrop  hvatači nečistoće navojni, od bronze od 3/8“- 3“
   • Oventrop loptasti ventili sa T ručicom ili polugom  ½“-3“,
   • Loptasti ventili sa nastavcima za zavarivanje
   • Oventrop trokraki podeoni ventili i trokraki mešni ventili ½“-6/4“,
   • Oventrop termostati ( regulator temperature ) sa nalegajućim senzorom 20-100oC,
   • Oventrop termostati ( regulator temperature ) sa uronskim senzorom 20-80oC,

   Prirubnička armatura za podstanice i kotlarnice

   • Oventrop armatura i regulacioni - balansni ventili za uravnoteženje protoka, pritiska i temperature, 
   • Kosi prirubnički regulacioni ventili od sivog liva     DN20 do DN300 sa priključcima za merenje i balasiranje
   • Kosi prirubnički regulacioni ventili od bronze     DN50 do DN200 sa priključcima za merenje i balasiranje
   • Regulator diferencijalnog pritiska od sivog liva DN65-DN150
   • Oventrop leptir klapne sa navojem i ušicama do DN400,
   • Oventrop nepovratne klapne do DN300,
   • Oventrop hvatači nečistoće prirubnički do DN300,
   • Ventili sigurnosti sa tegom i oprugom, prirubnički
   • Regulatori protoka od DN15 do DN150,
   • Cevni kompenzatori razni DN15-DN300 ( NP6/NP16 )
   • Prestrujni ventili
   • Ravni zaporni ventili – liveni, prirubnički DN15-DN300 (NP6/NP16),
   • Hvatači nečistoće – liveni, prirubnički DN15-DN200 (NP6/NP16),
   • Odbojni ventili – liveni, prirubnički DN15-DN200 (NP6/NP16),
   • Ručni regulacioni ventili – liveni, prirubnički DN15-DN300 (NP6/NP16),

    

   Prospekti

    

   Pogledajte još...

   Grejna tela, prateće armature i pribor

   • Panelni radijatori – Jugoterm
   • Čelični-panelni radijatori svih visina, tip 10,11,20,22 i 33 sa integrisanim termostatskim ventilom,
   • Čelični-panelni radijatori svih visina, tip 10,11,20,22 i 33 – standardni
   • Konzola za panelni radijator H-600
   • Radijatorske ozračna slavina  ½
   • Radijatorski čep  ½”

   Aluminijumski radijatori i noseći pribor

   • Aluminijumski člankasti radijatori standardnih visina 350mm, 500mm, 600 mm i 800mm kao i  posebne visine od 900 – 2000 mm;
   • Aluminijumski  radijator    OSCAR  H-1800
   • Aluminijumski  radijator    H-800
   • Aluminijumski  radijator    H-600
   • Aluminijumski  radijator    H-500
   • Aluminijumski  radijator    H-350
   • Al Radijatorski čep 1"-D
   • Al Radijatorski čep 1"-L
   • Aluminijumska redukcija 1-3/8 D
   • Aluminijumska redukcija 1-3/8 L
   • Aluminijumska redukcija 1-1/2 D
   • Aluminijumska redukcija 1-1/2 L
   • Al Radijatorska spojnica 1"
   • Dihtung spojnice 1“
   • Aluminijumski radijator Granada H=600

   • Podesiva konzola za AL radijatore
   • T konzola za AL radijatore
   • Ugaona konzola za AL radijatore
   • Radijatorski nosač RKP ф8
   • Radijatorski držač NGR
   • Radijatorski distancer ROGL
   • KSK stojeća konzola za AL radijatore
   • Podna konzola za AL radijatore

   Liveni radijatori i noseći pribor

   Liveni radijatori „Radijator“ Zrenjanin, dimenzija 580/3-880/3; 350/4-880/4;430/5 i 280/6

   • KUD radijatorski nosač – konzola
   • NUT radijatorski držač
   • PUT-P radijatorski distancer – odbojnik
   • KSK stojeća konzola za livene radijatore

   Cevasti radijatori

   • Kupatilski radijatori sušači, u standardnim bojama ili niklovani, širine 400-700mm, visine 700-1750mm,

   • NK Lux 400 x 750 do 400 x 1124
   • NK Lux 500 x 750 do 500 x 1860
   • NK Lux 600 x 750 do 600 x 1860
   • NK Lux 700 x 750 do 700 x 1860
   • NK standard 400 x 950 do 400 x 1680
   • NK standard 500 x 950 do 500 x 1680
   • NK standard 600 x 950 do 600 x 1680
   • NK standard 700 x 950 do 700 x 1680


   Podna grejna tela - konvektori

    

   Prospekti

    

   Materijal i pribor

   Bakarne, PVC, Al-PVC-Al, crne cevi, predizolovane cevi i prateći fiting i pribor svih dimenzija

   Bakarne polutvrde i tvrde cevi za grejanje do φ 54mm, bakarne meke oplaštene i neoplaštene cevi

   Bakarne cevi

   • Cu cevi tvrde u šipci – F37 ф15- ф54 х 5000mm
   • PVC Cu cevi ф15 do ф16 x L (mm)
   • Cu cevi meke u koturu – F22 ф6 do ф19,05 x L (mm)

   Bakarni i mesingani φting i pribor za zavarivanje do φ76mm

   • Cu Kolena dvodelna 15/90o do 54/90o
   • Cu Kolena jednodelna 15/90o do 54/90o
   • Cu Kolena dvodelna I jednodelna 15/45o do 35/45o
   • Cu spojnice – mufovi 15 do 54
   • Cu redukcije od 18-15 do 54-42
   • Cu T komad jednakostrani od 15 do 54
   • Cu T komad redukovani od 15-12-15 do 35-35-28
   • Cu poluobilazni luk 15 – 22
   • Cu prelazni luk 15 – 22
   • PVC šelne za bakar od 15-35
   • 1Cu holender od 15-1/2” do 35-6/4”
   • Mesingani φting i pribor na navoj i zavarivanje,
   • Ms spojnica SN 15-3/8” do 42-6/4”
   • Ms spojnica UN 15-3/8” do 22-1/2”
   • Ms prelazi SN 15-3/8” do 42--6/4”
   • Ms prelaz UN 15-3/8” do 35-5/4”
   • Pribor za zavarivanje bakra i mesinga
   • žice za meki i tvrdi lem, paste,
   • tečni teflon i teflon trake;


   Pex i Pex-Al-Pex cevi i spojni pribor do φ 63mm

   • OV Pex-Al-Pex cevi 16x2mm do 32x3mm
   • OV Pex cevi 16 x 2mm do 18 x 2mm

   Pres fiting

   • OV Pres koleno
   • OV Pres koleno 90o UN
   • OV Pres spojnica UN
   • OV Pres koleno 90o SN
   • OV Pres spojnica SN
   • OV pres spojnica obostrana
   • OV pres komad jednakostrani – egal
   • OV Pres T-komad raznostrani
   • OV Pres redukcija

   Kompresioni fiting

   • OV kompresiona poluspojnica za Cu
   • OV kompresiona poluspojnica za Pex-Al-Pex


   Crne bezšavne i šavne cevi i prateći pribor

   • Crne bezšavne cevi
   • Crne šavne cevi
   • Predizolovane cevi I spojnice
   • Čelični crni lukovi ( hamburški lukovi) od ф21,3mm do ф219,1mm
   • Čelične cevne koncentrične redukcije od 26,9/21,3 preko 76,1/42,4 do 323,9/273 mm
   • Čelični T-komadi od ф21,3mm do ф219,1mm
   • Čelični T-komadi redukovani
   • Kapa čelična (Dance) 33,7x2,6mm do 323,7x7,1mm
   • Čelični mufovi od 1/2”-3 ”
   • Štucna – nipl sa navojem 1/2”- 3 ”
   • Žica za autogeno zavarivanje,zavarivanje
   • Elektrode za zavarivanje 2,5 – 3,25mm

   Prospekti

   Prospekti - Grejanje

   Merna, regulaciona i sigurnosna oprema

   Podno i zidno grejanje i hlađenje

   Oprema za kotlarnice i podstanice

   Armatura za grejna tela, podstanice i kotlarnice

   Grejna tela, prateća armature i pribor

   Materijal i pribor